SUBVENCIONES CONCELLO DE ARTEIXO

O Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 25 de abril de 2013, acordou a aprobación das bases da convocatoria do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas, para o ano 2013.

As axudas están destinadas ás novas empresas radicadas en Arteixo que inciasen a súa actividade entre o 16 de Setembro de 2.012 e o 15 de Setembro de 2.013.

Dende Arco-R podemos facerlle a tramitación e xestión de calqueira subvención á que poida optar, xe sexa municipal, autonómica, estatal ou europea.